اختصاصی مجله اسپا: یوگا(قسمت دوم): در مطلب پیشین به صورت خلاصه به تاریخچه یوگا پرداختیم. در این مطلب می‌خواهیم به سوال‌های رایجی چون فواید یوگا یا یوگا مناسب چه کسانی هست، بپردازیم. چه کسانی می‌توانند یوگا کنند؟ این کلیشه را از ذهن‌تان پاک کنید که یوگا، کار هر کسی نیست! پیر، جوان، مرد، زن، زنان […]

اختصاصی مجله اسپا: یوگا(قسمت اول): یوگا ورزشی مخصوص جسم و فکر انسان است که رواج آن به شکل امروزی از حدود ۶۰ سال قبل آغاز گردیده است. این ورزش که در هند و توسط هندوها به وجود آمده، بعد از گذشت این سال‌ها، هنوز برای کسانی که از نزدیک با این ورزش آشنایی ندارند، شکل […]

اختصاصی مجله اسپا: مراسم چای ژاپنی: ژاپن به عنوان یک پیشتازان و قدیمی‌ترین کشورهای فعال در حوزه اسپا، با فرهنگ‌های گوناگون و متنوع، جایگاه ویژه‌ای برای بررسی و بازنگری دارد. فرهنگ و هنر ژاپن چیزی جدا از زندگی انسان‌ها و طبیعت نیست. این تلفیق با شاخه‌های مختلف بودیسم و مکتب‌های جدیدتری چون ذن، تاثیر شگرفی […]

اختصاصی مجله اسپا: نگاهی به فرهنگ پوشش ژاپنی‌ها: در مطالب پیش‌تر به بررسی ریشه‌های اسپا در کشورهای مختلف دنیا از جمله ژاپن پرداختیم. با شناخت هرچه بیشتر سنن و آداب ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان این عرصه، چشم‌انداز بهتری نسبت به این کشور و جایگاه قدیمی فرهنگ اسپا در ژاپن پیدا خواهیم کرد. احتمالا […]