برترین اسپاهای جهان آرشیو صفحه اصلی > برترین اسپاهای جهان

افتخاری بزرگ، در صنعت گردشگری   کسب عنوان  برترین اسپای معدنی خاور میانه مرکز اسپا هانا مشهور به ژاپن کوچک در شمال تهران توانست با افتخار این عنوان مهم را که همه ساله با حضور برترین اسپاهای جهان در بالاترین سطح استانداردهای جهانی برگزار می شود نصیب کشور کند. مرکز تن آسایی و سلامت هانا با الهام […]