سه اصل طلایی تا تجربه یک سونای بی‌خطر (2) آرشیو صفحه اصلی > سه اصل طلایی تا تجربه یک سونای بی‌خطر (2)

اختصاصی مجله اسپا: سه اصل طلایی تا تجربه یک سونای بی‌خطر (۲) ۲- اقدامات احتیاطی در حین از سونا همراهی یک دوست این مورد شاید به صورت مستقیم به سونا مرتبط نباشد، اما به طور کلی اقدامی برای ایمنی بیشتر شما در حین استفاده از سونا می‌باشد. همراهی یک دوست در سونا به شما این […]