ماساژ و اسپا آرشیو صفحه اصلی > ماساژ و اسپا

 اختصاصی مجله اسپا: رشد سریع مراکز غیراستاندارد ماساژ و اسپا در چند سال اخیر پیدایش مراکز اسپا و ماساژ در کشور رشد ویژه‌ای داشتند و این امر ضرورت رعایت استانداردسازی و آموزش‌های خاص را طلب می‌کند.می‌توان گفت صنعت اسپا در جهان صنعتی نوظهور به‌شمار می‌آیدکه در سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها توجه خاصی به […]