نمایش 1–12 از 21 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

۲ ستاره V1

500,000 تومان
2 ستاره V1 :
با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای ... و یا یکساعت ماساژ شمع و یا ترکیب دلخواه ماساژ ها تا سقف قیمت کارت استفاده نمود.

Special Gift Card

1,500,000 تومان
کارت هدیه مانو ماساژ: با این کارت تا 4 جلسه می توان از انواع خدمات ماساژ و اسپا تا سقف مبلغ اعتبار کارت استفاده کرد.

کارت هدیه ۱ ستاره – طرح C1

340,000 تومان
کارت هدیه 1 ستاره - طرح C1:  با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.

کارت هدیه ۱ ستاره – طرح F1

340,000 تومان
کارت هدیه 1 ستاره - طرح F1:  با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.

کارت هدیه ۱ ستاره – طرح G1

340,000 تومان
کارت هدیه 1 ستاره - طرح G1: 
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.

کارت هدیه ۱ ستاره -طرح A1

340,000 تومان
کارت هدیه 1 ستاره -طرح A1:
با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.

کارت هدیه ۱ ستاره -طرح D1

340,000 تومان
کارت هدیه 1 ستاره -طرح D1:  با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.

کارت هدیه ۱ ستاره -طرح E1

340,000 تومان
کارت هدیه 1 ستاره -طرح E1: با این کارت می توان از یک ساعت ماساژ معمول مانند ماساژ آروما، سوئدی و تایلندی با ماساژور ایرانی استفاده کرد.

کارت هدیه ۲ ستاره – طرح C2

500,000 تومان
کارت هدیه 2 ستاره - طرح C2:  با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای ... و یا یکساعت ماساژ شمع و یا ترکیب دلخواه ماساژ ها تا سقف قیمت کارت استفاده نمود.

کارت هدیه ۲ ستاره -طرح A2

500,000 تومان
کارت هدیه 2 ستاره -طرح A2: با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای ... و یا یکساعت ماساژ شمع و یا ترکیب دلخواه ماساژ ها تا سقف قیمت کارت استفاده نمود.

کارت هدیه ۲ ستاره -طرح D2

500,000 تومان
کارت هدیه 2 ستاره -طرح D2: 
با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای ... و یا یکساعت ماساژ شمع و یا ترکیب دلخواه ماساژ ها تا سقف قیمت کارت استفاده نمود.

کارت هدیه ۲ ستاره -طرح F2

500,000 تومان
کارت هدیه 2 ستاره -طرح F2:  
با این کارت میتوان از 90 دقیقه ماساژهای آروما و سوئدی و تای ... و یا یکساعت ماساژ شمع و یا ترکیب دلخواه ماساژ ها تا سقف قیمت کارت استفاده نمود.